Đăng nhập | Đăng Ký
  
Frame chat luong nuoc
Bảng SLQT trực tuyến
Hà Nội: Trạm bơm Phụng Châu
(Không có số liệu)
Frame chat luong nuoc
Biểu đồ SLQT trực tuyến
CẢNH BÁO NƯỚC MẶT
Frame chat luong nuoc
Chất lượng nước (WQI)

NM. Xi măng Việt Trung
Thời điểm: 17/07/2015

60
Ô nhiễm trung bình
Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác
 
Số người đang online: 4
Tổng số lượt truy cập: 331900
TIN MÔI TRƯỜNG
Chia sẻ thông tin LVS
Thông tin phản hồi.
 
No records to display.
Thông tin phản hồi.
 
No records to display.
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ