Đăng nhập | Đăng Ký
  
29/07/2016 9:00:27 SA
Thông báo chính thức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ  

Nhằm phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 -2025, tầm nhìn đến năm 2030, và nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, năm 2016, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 7 với chủ đề:

“Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

Giấy mời tham dự

Chương trình 

Đăng ký tham dự hội thảo và đăng ký tham gia văn nghệ

Tham khảo các thông tin liên quan tại Trang web của hội thảo

E-mail Bản in
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ