Đăng nhập | Đăng Ký
  
20/03/2017 3:53:11 CH
Ngày Nước thế giới 2017: Nước thải và nông nghiệp 
Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm do sử dụng nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không triệt để trong nông nghiệp là một vấn đề lớn ở nhiều quốc gia đang phát triển – nơi mà tưới tiêu đang được áp dụng phổ biến.

Nhằm tối đa hoá sản lượng để đáp ứng nhu cầu, việc sử dụng các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu đã tăng lên trong những năm gần đây, cả trong các nông trại quy mô nhỏ và quy mô công nghiệp, làm cho nông nghiệp trở thành một nguồn tiềm ẩn có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Những người nông dân hiện nay đang nghiên cứu nhiều về các nguồn nước không truyền thống, trong đó chủ yếu là nước thải do hàm lượng dinh dưỡng cao hoặc do tình trạng đang thiếu các nguồn nước truyền thống. Nếu ứng dụng một cách an toàn, nước thải là một nguồn có giá trị cho cả nước và các chất dinh dưỡng, góp phần cải thiện an ninh nguồn nước, lương thực và sinh kế.


Cải thiện quản lý nước thải có thể cải thiện sức khoẻ của người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp, bằng cách giảm nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh. Nó cũng có thể giúp tạo ra công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực phụ thuộc vào nước và xa hơn thế nữa.

Sử dụng nước thải trong trang trại: Ước tính rằng có khoảng 40.000 – 60.000 km2 đất được tưới bằng nước thải hoặc nước bị ô nhiễm (Jimenez và Asano, 2008), gây rủi ro sức khoẻ cho nông dân và người tiêu dùng cuối các sản phẩm nông nghiệp. Các công nghệ hiện tại cho phép loại bỏ gần như tất cả các chất ô nhiễm trong nước thải, làm cho chúng phù hợp với mục đích sử dụng. Hướng dẫn của WHO về sử dụng an toàn nước thải trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản và cách tiếp cận Kế hoạch an toàn vệ sinh môi trường (SSP) đưa ra một khung toàn diện để đảm bảo rằng những rủi ro sức khoẻ cần được quản lý để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Isarel là nước đi tiên phong, nơi mà nước thải đã qua xử lý chiếm tới 50% trong lượng nước tưới tiêu (OECD, 2011).

Tác giả bài viết: dwrm (dịch)

Nguồn tin: worldwaterday.org, 2017

E-mail Bản in
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ