Đăng nhập | Đăng Ký
  
12/12/2018 10:12:07 SA
Hội nghị lần thứ 10 và lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ sông Đáy 

Ngày 19/11, tại Nam Định, Tổng cục Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị lần thứ 10 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2018 và xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và đại diện lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố trên lưu vực, đại diện các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các Sở, ngành, trong tỉnh. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị cho biết, năm 2018 là năm đánh dấu quá trình 10 năm triển khai Đề án. Với sự chung sức phối hợp giữa các Bộ, ngành và 05 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông là Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định và Ninh Bình, Đề án đã được triển khai một cách sâu rộng, có hiệu quả và đã đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình như nhận thức của các địa phương về trách nhiệm bảo vệ môi trường trên toàn lưu vực được nâng lên, ô nhiễm môi trường nước trên lưu vực đã được cải thiện; ý thức của người dân từng bước được nâng cao; đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật môi trường không ngừng gia tăng; hệ thống quan trắc và giám sát môi trường được đầu tư và từng bước hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của doanh nghiệp.
 
201811202.jpg
Đồng chí Phạm Đình Nghị phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tuy nhiên, việc triển khai Đề án gặp nhiều khó khăn và thách thức theo các chỉ tiêu đã đề ra. Hiện nay, chất lượng nước sông Nhuệ, sông Đáy mới chỉ có xu hướng giảm gia tăng ô nhiễm nhờ các biện pháp quản lý mềm như thể chế, thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, vì thiếu các giải pháp là các công trình thu gom, xử lý nước thải; công nghệ xử lý nước thải nên chất lượng chưa được cải thiện nhiều. 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng của 5 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ chế, điều phối liên ngành, liên vùng, tuy nhiên Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy đã vượt qua, tích cực triển khai Đề án BVMT và đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, nhận thức của các tỉnh, thành phố về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường nước nói riêng của toàn lưu vực đã được nâng cao rõ rệt.
 
201811203.jpg 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị
 
“Công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển. Công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông được xem là vấn đề nóng và được dư luận quan tâm đặc biệt” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh. 
Tiếp đó, thay mặt Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Sông Đáy, Chủ tịch Phạm Đình Nghị đã bàn giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban cho đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ thứ 5, giai đoạn 2019 – 2020.
 
201811204.jpg 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bàn giao chức vụ Chủ tịch cho ông  đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ Đáy cho rằng để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án, cần tập trung triển khai xây dựng hệ thống quan trắc làm cơ sở dữ liệu tài nguyên - môi trường nhằm chia sẻ thông tin kịp thời giữa các tỉnh trên lưu vực; Tăng cường phối hợp cùng các tỉnh trên lưu vực sông; Tập trung hoàn thiện việc xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về công nghệ, kỹ thuật thu hút đầu tư, nguồn lực bảo vệ môi trường… 
Theo báo cáo Tổng kết triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy tại các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, khu vực có các hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục bị ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh. Trên các đoạn sông khác nhau, diễn biến chất lượng nước cũng có sự khác biệt đáng kể. Chất lượng nước trên dòng sông chính sông Nhuệ - Đáy năm 2016 có suy giảm nhẹ so với các năm trước, tuy nhiên đến năm 2017, chất lượng nước có sự cải thiện hơn. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung chính như thực hiện quy hoạch vùng nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo từng giai đoạn phát triển, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, bố trí kinh phí thỏa đáng, kêu gọi các nguồn lực đặc biệt là công tác xã  hội hoá để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; thường xuyên hơn nữa nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trên lưu vực. 
Thay mặt Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, đồng chí Phạm Thanh Nghị đã thống nhất một số nội dung tại Hội nghị như: các tỉnh, thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, cập nhật danh mục các nguồn thải chính, trong đó tập trung vào các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có xả thải trực tiếp ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động khai thông dòng chảy và vệ sinh môi trường nước trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; nghiên cứu, đánh giá sức chịu tải và cấp hạn ngạch xả nước thải vào các sông nội tỉnh cần từng bước được thực thi như là công cụ quan trọng để điều phối hoạt động xả thải vào sông, đặc biệt là các đoạn sông đang bị ô nhiễm; hoàn thiện, bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường cho lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác BVMT nói chung, bao gồm: Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đầu tư cho hệ thống quan trắc, giám sát và hạ tầng kỹ thuật môi trường; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
 
Đề án Tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 với định hướng đến năm 2020 là từng bước xử lý ô nhiễm, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường để đến năm 2020 đưa sông Nhuệ, sông Đáy trở lại trong sạch, bảo đảm cân bằng nước phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở lưu vực, hệ thống dòng chảy ổn định, các công trình thuỷ lợi an toàn, bền vững, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
 
Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chảy qua địa phận của 05 tỉnh, thành phố bao gồm: Hoà Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình có diện tích 7.665 km2, chiếm 10% diện tích toàn lưu vực sông Hồng. Nước sông Nhuệ, sông Đáy là nguồn cung cấp chủ yếu cho các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản đồng thời cũng là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị và khu dân cư, nước thải từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, bệnh viện, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề…    
 
VEA
E-mail Bản in
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ