Đăng nhập | Đăng Ký
  
Nam Định: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường
 
Với phương châm phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường, các ngành chức năng của tỉnh Nam Định đã nỗ lực huy động, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các làng nghề, làng có nghề đầu tư thực hiện các dự án giảm thiểu ô nhiễm.
 
Họp bàn tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường LVS sông Nhuệ - Đáy
 
Họp bàn tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường LVS sông Nhuệ - Đáy
 
Hà Nội đã chi khoảng 3,1% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường
 
Hà Nội đã chi khoảng 3,1% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường
 
Hà Nội: 187 "điểm đen", khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường
 
Hà Nội: 187 "điểm đen", khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường
 
Nghiên cứu phương pháp mới cải thiện môi trường nước lưu vực sông Đáy
 
Nghiên cứu phương pháp mới cải thiện môi trường nước lưu vực sông Đáy
 
Công nghệ xử lý nước thải hỗn hợp chi phí thấp cải thiện môi trường lưu vực sông
 
Công nghệ xử lý nước thải hỗn hợp chi phí thấp cải thiện môi trường lưu vực sông
 
Ninh Bình chú trọng bảo vệ môi trường các khu công nghiệp
 
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu công nghiệp (KCN), những năm qua, Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về: hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong KCN thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường; giám sát bảo vệ môi trường đối với một số dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm mỗi trường cao; triển khai lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong các KCN.
 
Hà Nội chuẩn bị tiếp nhận 2 trạm quan trắc nước tự động
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, TP Hà Nội chuẩn bị tiếp nhận thêm 2 trạm quan trắc nước tự động tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) và trạm bơm xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.
 
Hòa Bình đề cao phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
 
Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự việc, sự cố môi trường, UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở TN&MT là đầu mối phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương để lập kế hoạch và xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh để đảm bảo sẵn sàng, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố môi trường xảy ra.
 
Ninh Bình: Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Ninh Bình chưa để xảy ra bất kỳ một sự cố môi trường nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ban, ngành liên quan vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
 
 
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ