Đăng nhập | Đăng Ký
  
QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY
 
Ngày 3/5/2013 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 681/QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 2030.
 
Đồng Tháp 8 khu vực dự báo cháy rừng nguy hiểm
 
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 8 khu vực dự báo cháy rừng cấp 4 (cấp nguy hiểm), có khả năng cháy lớn cần đề phòng, rừng nơi đây chủ yếu là tràm và bạch đàn.
 
 
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ