Đăng nhập | Đăng Ký
  
Chọn bản đồ: BẢN ĐỒ NGUỒN THẢI
Tên NT
Loại NT
Đóng(X)
Địa chỉ
Nguồn thải có:
Đóng(X)
Tìm kiếm
Xóa KQ
STT Tên nguồn thải  
Tên NT
Loại NT
Đóng(X)
Phạm vi
Năm
Tiêu chí
Tìm kiếm
Xóa KQ
STT Tên nguồn thải Tổng
Tên NT
Loại NT
Đóng(X)
Vẽ phạm vi
Bấm vào đây để vẽ phạm vi tìm kiếm
Xóa KQ
Bán kính
(m)

 

STT Tên nguồn thải
Lớp bản đồ
Bấm đúp vào đây để hiển thị các lớp
Chú giải trình bày nguồn thải
Cơ sở sản xuất nhà máy
Cơ sở y tế
Điểm dân cư
Khu cụm công nghiệp
Kho thuốc bảo vệ thực vật
Khu xử lý rác
Làng nghề
Ảnh giám sát
Bản quyền thuộc về: Cổng thông tin môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ